Bir fabrikanın yönetim şeklini piramid olarak düşünürsek; en altta CNC makineleri bunun üzerine inşa edilmiş hücre birim yönetimi olarak SPS, yönetim için SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition), planlama için MES (Manufacturing Execution Systems) ve tepede de ERP (Enterprise Resource Planning) sistemi yer almaktadır. Belki çoğumuza bu modelleme bile ideal gelebilir ama mevcut durumda işletmeler yukarıda sayılan tüm teknikleri kullanabiliyor. Toplam katma değer zincirinin bir halkası olarak işletmeler yeniden dizayn edilirken mimari yapı olarak piramidin yerini esnekliği sağlayan bulut (cloud) içinde farklı bir dizilim yaratan ve yeni sanal tekniklerle desteklenen (örneğin VRC – Virtual Robot Controller, VNC – Virtual Numerical Control) ademi merkezi bir yönetme-işletme modeline geçecektir. Bu tür işletme modelinin tedarikçi firmalarla ve/veya diğer üretim üniteleri ile irtibatlanması da yine bulut temelli bir sistem üzerinden tasavvur edilmektedir.Reel hayatta bu tasavvurun gerçeğe dönüşmesi biraz zaman alsa da sanal ortamlarda bunlar artık bir gerçeklik olmaya başladı. Zaten CPS’in kendisi de fiziksel dünya ile sanal dünyayı birbirine bağlayan teknik çözüm olarak düşünülmüş değil mi? Endüstri 4.0’ın bir elementi olarak “Smart Factory” konusuna kısa değinmemin gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, işletmelerimizi yeni çağın gerekliliklerine göre hazırlamak zorundayız. Aksi takdirde gerek mamul ürün (makine, tesisat) sağlayan işletmelerimiz gerekse de tedarikçi olarak fonksiyon gören işletmelerimiz büyük bir tehlike altına girecektir.

Bir cevap yazın

Puanla

*